رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان تغییر شهر حوزه امتحانی داوطلبان آزمون ارشد پزشکی فراهم شد

امکان تغییر شهر حوزه امتحانی داوطلبان آزمون ارشد پزشکی فراهم شد متقاضیان می توانند از امروز ۲۲ خرداد تا فردا ۲۳ خرداد با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir با وارد کردن کد رھگیری خود نسبت به تغییر حوزه امتحانی اقدام کنند.

امکان تغییر شهر حوزه امتحانی داوطلبان آزمون ارشد پزشکی فراهم شد

متقاضیان می توانند از امروز ۲۲ خرداد تا فردا ۲۳ خرداد با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir با وارد کردن کد رھگیری خود نسبت به تغییر حوزه امتحانی اقدام کنند.