رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضرغامی: تو این مملکت چه خبره؟

ضرغامی: تو این مملکت چه خبره؟ عزت الله ضرغامی با انتشار توئیتی، صحبت‌های احمدی نژاد در مورد حسن خجسته و همچنین مصاحبه منسوب به خودش در این زمینه را تکذیب کرد!

ضرغامی: تو این مملکت چه خبره؟

عزت الله ضرغامی با انتشار توئیتی، صحبت‌های احمدی نژاد در مورد حسن خجسته و همچنین مصاحبه منسوب به خودش در این زمینه را تکذیب کرد!