رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرعشی: حمایت اصلاح‌طلبان از همتی هم نتیجه انتخابات را عوض نمی‌کرد

مرعشی: حمایت اصلاح‌طلبان از همتی هم نتیجه انتخابات را عوض نمی‌کرد سخنگوی کارگزاران تاکید دارد که حتی در صورت حمایت رسمی جبهه اصلاح‌طلبان ایران از همتی باز هم در نتیجه تغییری حاصل نمی‌شد و گفت: نتیجه انتخابات شورای شهر در تهران و برخی از شهرهای بزرگ دیگر مؤید این موضوع است.

مرعشی: حمایت اصلاح‌طلبان از همتی هم نتیجه انتخابات را عوض نمی‌کرد

سخنگوی کارگزاران تاکید دارد که حتی در صورت حمایت رسمی جبهه اصلاح‌طلبان ایران از همتی باز هم در نتیجه تغییری حاصل نمی‌شد و گفت: نتیجه انتخابات شورای شهر در تهران و برخی از شهرهای بزرگ دیگر مؤید این موضوع است.