رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پکن: چین اهمیت زیادی برای توسعه روابط دو جانبه با ایران قائل است

پکن: چین اهمیت زیادی برای توسعه روابط دو جانبه با ایران قائل است ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین: انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران را تبریک می‌گوییم. چین و ایران شرکای فراگیر راهبردی هستند. چین اهمیت زیادی برای توسعه روابط دو جانبه قائل است و آماده همکاری با ایران برای استفاده […]

پکن: چین اهمیت زیادی برای توسعه روابط دو جانبه با ایران قائل است

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین:

انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران را تبریک می‌گوییم.

چین و ایران شرکای فراگیر راهبردی هستند.

چین اهمیت زیادی برای توسعه روابط دو جانبه قائل است و آماده همکاری با ایران برای استفاده از فرصت در سالگرد پنجاهمین سال برقراری روابط دیپلماتیک برای ارتقا روابط دو جانبه در سطح جدید است.