رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت ازدحام در مراکز واکسیناسیون / بدون نوبت‌ مراجعه نکنید

علت ازدحام در مراکز واکسیناسیون / بدون نوبت‌ مراجعه نکنید معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران: بیشتر واکسنِ فعلی برای کسانی است که وقت تزریق نوبت دومشان است؛ بنابراین مردم از مراجعه بی‌مورد به مراکز خودداری کنند تا پیامک برایشان ارسال شود که چه روز و چه ساعتی به کدام مرکز مراجعه کنند. برخی افراد […]

علت ازدحام در مراکز واکسیناسیون / بدون نوبت‌ مراجعه نکنید

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:

بیشتر واکسنِ فعلی برای کسانی است که وقت تزریق نوبت دومشان است؛ بنابراین مردم از مراجعه بی‌مورد به مراکز خودداری کنند تا پیامک برایشان ارسال شود که چه روز و چه ساعتی به کدام مرکز مراجعه کنند.
برخی افراد دُز اولی خارج از نوبت‌دهی و ارسال پیامک به ما مراجعه کردند و به همین دلیل ازدحام خیلی زیادی در مراکز تجمیعی واکسیناسیون رخ داده است.