رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتراض ایران به انگلیس در پی قصور پلیس در مراکز اخذ رأی

اعتراض ایران به انگلیس در پی قصور پلیس در مراکز اخذ رأی متین حسینی، کاردار ایران در لندن از ارسال‌ یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه انگلیس در پی قصور پلیس در تأمین امنیت مراکز رأی‌گیری و عدم حمایت و جلوگیری از اعمال خشونت علیه رأی‌دهندگان ایرانی خبر داد.

اعتراض ایران به انگلیس در پی قصور پلیس در مراکز اخذ رأی

متین حسینی، کاردار ایران در لندن از ارسال‌ یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه انگلیس در پی قصور پلیس در تأمین امنیت مراکز رأی‌گیری و عدم حمایت و جلوگیری از اعمال خشونت علیه رأی‌دهندگان ایرانی خبر داد.