رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت به عهدش برای واکسیناسیون ۱۴ میلیون ایرانی پایبند است

دولت به عهدش برای واکسیناسیون ۱۴ میلیون ایرانی پایبند است رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: با اخذ مجوزهای لازم برای تزریق عمومی واکسن داخلی و سرعت‌گیری عملیات واکسیناسیون، دولت به عهد خود در واکسینه کردن جامعه هدف ۱۴ میلیون نفر عمل خواهد کرد.

دولت به عهدش برای واکسیناسیون ۱۴ میلیون ایرانی پایبند است

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: با اخذ مجوزهای لازم برای تزریق عمومی واکسن داخلی و سرعت‌گیری عملیات واکسیناسیون، دولت به عهد خود در واکسینه کردن جامعه هدف ۱۴ میلیون نفر عمل خواهد کرد.