رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن “رازی کوو پارس” تا اوایل مهر وارد چرخه واکسیناسیون عمومی می‌شود

واکسن “رازی کوو پارس” تا اوایل مهر وارد چرخه واکسیناسیون عمومی می‌شود سعید کلانتری متخصص کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس: پیش‌بینی می‌شود واکسن “رازی کوو پارس” اواخر شهریور یا اوایل مهر امسال وارد مرحله واکسیناسیون عمومی خواهد شد. پیش بینی می شود ۲ تا سه هفته دیگر بتوانیم آنالیز بینابینی فاز دوم کارآزمایی بالینی را […]

واکسن “رازی کوو پارس” تا اوایل مهر وارد چرخه واکسیناسیون عمومی می‌شود

سعید کلانتری متخصص کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس: پیش‌بینی می‌شود واکسن “رازی کوو پارس” اواخر شهریور یا اوایل مهر امسال وارد مرحله واکسیناسیون عمومی خواهد شد.

پیش بینی می شود ۲ تا سه هفته دیگر بتوانیم آنالیز بینابینی فاز دوم کارآزمایی بالینی را به سازمان غذا و دارو تحویل دهیم که در صورت رضایت این سازمان، مجوز فاز سوم صادر خواهد شد.