رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان تورم ۱۲ گروه کالایی در خرداد ۱۴۰۰

میزان تورم ۱۲ گروه کالایی در خرداد ۱۴۰۰ بررسی جزئیات شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور نشان می‌دهد بیشترین میزان تورم سالانه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به بخش «روغن‌ها و چربی‌ها» با ۶۹.۹ درصد بوده است. این در حالی است که کمترین میزان تورم سالانه در بین کالا‌ها و خدمات مصرفی، […]

میزان تورم ۱۲ گروه کالایی در خرداد ۱۴۰۰

بررسی جزئیات شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور نشان می‌دهد بیشترین میزان تورم سالانه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به بخش «روغن‌ها و چربی‌ها» با ۶۹.۹ درصد بوده است. این در حالی است که کمترین میزان تورم سالانه در بین کالا‌ها و خدمات مصرفی، مربوط به بخش «آب، برق و سوخت» با ۱۴.۱ درصد بوده است

بر اساس این گزارش، میزان تورم نقطه‌ای که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در خردادماه ۱۴۰۰ برای کل کشور به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۷.۶ درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

حال تغییرات این شاخص تورمی در بین کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان تورم نقطه‌ای در خرداد امسال مربوط به بخش «روغن‌ها و چربی‌ها» با ۱۱۲.۷ درصد و کمترین میزان تورم نقطه‌ای متعلق به بخش ارتباطات با ۱۱.۸ درصد بوده است

همچنین تورم ماهانه خرداد در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰، در کل کشور به میزان ۲.۵ درصد رسیده است که در این بخش بیشترین میزان تورم ماهانه مربوط به بخش ارتباطات با منفی ۰.۷ درصد و بیشترین میزان تورم ماهانه متعلق به بخش سبزیجات با ثبت میزان ۶.۹ درصد است /شبکه خبر