رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توکلی: رد صلاحیت برخی توسط شورای نگهبان به رفتار مدیریتی آنها ربط داشت

توکلی: رد صلاحیت برخی توسط شورای نگهبان به رفتار مدیریتی آنها ربط داشت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: من با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردم و در خصوص یکی از افراد احراز صلاحیت نشده به من گفت مربوط به رفتار مدیریتی او بود. آدمی بود که آدم‌های ناباب را بر سر کارهای حساس […]

توکلی: رد صلاحیت برخی توسط شورای نگهبان به رفتار مدیریتی آنها ربط داشت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

من با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردم و در خصوص یکی از افراد احراز صلاحیت نشده به من گفت مربوط به رفتار مدیریتی او بود.

آدمی بود که آدم‌های ناباب را بر سر کارهای حساس می‌گذاشت. مثلا کسی که متهم به فساد بود را مسئول کمیته مبارزه با فساد می‌گذاشت.

ایشان به من گفت ما با این فرد چه کار کنیم؟ من می‌توانم رأی بدهم که او مدیر خوبی است؟!

من حرف نزدن شورای نگهبان را بد می‌دانم. چون اگر حرف بزند بیشتر ابهامات رفع می‌شود. هر وقت به هر دلیلی مردم توضیح خواستند عمده این است که مسأله را توضیح بدهیم/ جماران