رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس سازمان بازرسی کل کشور: دستور دادم که ایمنی اتوبوس‌ها بررسی شود

رییس سازمان بازرسی کل کشور: دستور دادم که ایمنی اتوبوس‌ها بررسی شود رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، گفت: به همکارانم گفتم که این موضوع را پیگیری کنند هم‌چنین دستور دادم که ایمنی اتوبوس‌ها بررسی شود زیرا بعد از این اتفاق نیز حادثه تلخ تصادف سربازان را داشتیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور: دستور دادم که ایمنی اتوبوس‌ها بررسی شود

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، گفت: به همکارانم گفتم که این موضوع را پیگیری کنند هم‌چنین دستور دادم که ایمنی اتوبوس‌ها بررسی شود زیرا بعد از این اتفاق نیز حادثه تلخ تصادف سربازان را داشتیم.