رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات آرای شورای شهر حوزه انتخابیه تهران

جزییات آرای شورای شهر حوزه انتخابیه تهران کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران: مجموع آرای ماخوذه در انتخابات شورای شهر تهران ،ری،شمیرانات و پردیس ۱۵۶۵۳۷۰ رای می باشد که توسط شهروندان به داخل صندوق اخذ رای انداخته شده است کل آرای صحیح ماخوذه ۱۱۵۱۴۵۰ بوده و همچنین آرای باطله ۴۱۳۹۲۰ می باشد تعداد اعضای […]

جزییات آرای شورای شهر حوزه انتخابیه تهران

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران:

مجموع آرای ماخوذه در انتخابات شورای شهر تهران ،ری،شمیرانات و پردیس ۱۵۶۵۳۷۰ رای می باشد که توسط شهروندان به داخل صندوق اخذ رای انداخته شده است

کل آرای صحیح ماخوذه ۱۱۵۱۴۵۰ بوده و همچنین آرای باطله ۴۱۳۹۲۰ می باشد
تعداد اعضای شورای شهر تهران ۲۱ نفر است که نفر اول شورای شهر تهران با کسب ۴۸۶۲۸۲ رای و با مشارکت ۴۲/۲۳درصد رای حائز این رتبه شده است و نفر ۲۱ که با کسب ۲۵۵۸۵۴ رای در مقابسه با نفر اول ۲۲/۲۲میزان مشارکت شهروندان را نیز کسب کرده است

شورای شهر تهران دارای ۱۱ نفر عضو‌علی البدل است که به ترتیب اولین عضو‌علی البدل تعداد ۷۴۲۹۴ و آخرین عضو نیز تعداد ۳۹۲۹۲ رای کسب کرده اند
در مجموع میزان مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات شورای شهر ۲۴/۶ دهم درصد می باشد.