رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریان تحول در قوه قضائیه باید ادامه پیدا کند

جریان تحول در قوه قضائیه باید ادامه پیدا کند رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه: چند نکته را بنده باید عرض بکنم که ان‌شاءاللّه در آینده‌ی حرکت قوه‌ی قضائیه مورد توجه قرار بگیرد: در درجه‌ی اول مسئله‌ی رویکرد تحولی در قوه است. البته تحول به معنای درست کلمه در یک […]

جریان تحول در قوه قضائیه باید ادامه پیدا کند

رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه: چند نکته را بنده باید عرض بکنم که ان‌شاءاللّه در آینده‌ی حرکت قوه‌ی قضائیه مورد توجه قرار بگیرد:

در درجه‌ی اول مسئله‌ی رویکرد تحولی در قوه است.
البته تحول به معنای درست کلمه در یک سال و دو سال و اینها انجام نمیگیرد اما شروع این حرکت در قوه‌ی قضائیه و اتخاذ این جهتگیری و این رویکرد چیز بسیار مهمی بود. این باید ادامه پیدا کند، متوقف نشود بلکه باید شدت پیدا کند.

سند تحول قوه قضائیه، سند قوی خوبی است. این سند به معنای واقعی کلمه عملیاتی است و شعاری و ظاهری نیست. همین سند را ملاک عمل قرار بدهید