رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت سازمان سینمایی از ساترا/ زخم کاری متوقف می شود؟

شکایت سازمان سینمایی از ساترا/ زخم کاری متوقف می شود؟ درحالی که این روزها واکنش ها به آخرین ساخته محمدحسین مهدویان به اوج خود رسیده، شنیده شده که سازمان سینمایی از «ساترا» بابت محتوای «زخم کاری» شکایت کرده است. گفته می شود صحنه های مربوط به سیگار کشیدن مالک، نمایش استفاده از مواد مخدر و […]

شکایت سازمان سینمایی از ساترا/ زخم کاری متوقف می شود؟

درحالی که این روزها واکنش ها به آخرین ساخته محمدحسین مهدویان به اوج خود رسیده، شنیده شده که سازمان سینمایی از «ساترا» بابت محتوای «زخم کاری» شکایت کرده است.

گفته می شود صحنه های مربوط به سیگار کشیدن مالک، نمایش استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی در بخش هایی از سریال از جمله موارد اعتراضی سازمان سینمایی است./صبا