رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نزاع ۳ نوجوان بر سر یک دختر به مرگ یکی از آنها منجر شد

نزاع ۳ نوجوان بر سر یک دختر به مرگ یکی از آنها منجر شد سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران: درگیری سه نوجوان بر سر یک دختر در تجریش منجر به قتل پسر ۱۳ ساله شد. دو نفری که این نوجوان را به قتل رساندند، ١۶ سال داشتند

نزاع ۳ نوجوان بر سر یک دختر به مرگ یکی از آنها منجر شد

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران: درگیری سه نوجوان بر سر یک دختر در تجریش منجر به قتل پسر ۱۳ ساله شد. دو نفری که این نوجوان را به قتل رساندند، ١۶ سال داشتند