رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رای پرونده شکایت ذوب آهن از رضا شکاری صادر شد

رای پرونده شکایت ذوب آهن از رضا شکاری صادر شد باشگاه روبین کازان روسیه و رضا شکاری به پرداخت سیصد هزار یورو به اضافه خسارت تاخیر و هزینه دادرسی در حق باشگاه ذوب‌آهن محکوم شدند.

رای پرونده شکایت ذوب آهن از رضا شکاری صادر شد

باشگاه روبین کازان روسیه و رضا شکاری به پرداخت سیصد هزار یورو به اضافه خسارت تاخیر و هزینه دادرسی در حق باشگاه ذوب‌آهن محکوم شدند.