رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت زرد دوم مجلس به وزیر کار

کارت زرد دوم مجلس به وزیر کار نمایندگان مردم در مجلس از پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سوال حسین میرزایی درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تامین اجتماعی (شستا) قانع نشدند و شریعتمداری دومین کارت زرد خود را از مجلس گرفت.

کارت زرد دوم مجلس به وزیر کار

نمایندگان مردم در مجلس از پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سوال حسین میرزایی درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تامین اجتماعی (شستا) قانع نشدند و شریعتمداری دومین کارت زرد خود را از مجلس گرفت.