رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد

بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده و قرار نیست در صحن بررسی شود. پیشنهاد و اصرار طراحان این طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد […]

بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد

یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس:

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده و قرار نیست در صحن بررسی شود.

پیشنهاد و اصرار طراحان این طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود.

بررسی این طرح به هفته های آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.