رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف شش میلیارد تومان در تهران

بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف شش میلیارد تومان در تهران حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: تمام یا بخشی از جرایم مربوط به کلیه مودیان مالیات های مستقیم و ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان در تهران بخشیده می شود. صد درصد جریمه مودیانی که از یک تیرماه سال گذشته […]

بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف شش میلیارد تومان در تهران

حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: تمام یا بخشی از جرایم مربوط به کلیه مودیان مالیات های مستقیم و ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان در تهران بخشیده می شود.

صد درصد جریمه مودیانی که از یک تیرماه سال گذشته تاکنون بدهی آنها قطعی شده است، بخشیده می شود.

همچنین٧٠ درصد جرایم مودیانی که بدهی آنان تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩قطعی شده است نیز بخشیده می شود.

جرایم دو بخش است، بخشی از آن قابل بخشش و بخشی غیرقابل بخشش است که مودیان باید اصل و جرایم غیرقابل بخشش را پرداخت کنند تا بتوانند از این بخشیده شدن بهره مند شوند.