رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حریرچی: میزان بستری کرونا در سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری فراتر رفته است

حریرچی: میزان بستری کرونا در سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری فراتر رفته است ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت: برای نخستین بار در چند روز اخیر میزان موارد سرپایی و بستری کرونا در استان سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری فراتر رفته است. ویروس دلتا از جنوب شرقی وارد کشور شده و با توجه […]

حریرچی: میزان بستری کرونا در سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری فراتر رفته است

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت:

برای نخستین بار در چند روز اخیر میزان موارد سرپایی و بستری کرونا در استان سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری فراتر رفته است.

ویروس دلتا از جنوب شرقی وارد کشور شده و با توجه به خواستگاه این ویروس در هند و شرایطی که در افغانستان به وجود آمده احتمال افزایش مهاجرت به ایران از مسیرهای مختلف وجود دارد.

می‌دانیم مردم در فشار قرار دارند و از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند اما خواهش می‌کنیم مردم به‌ویژه در استان‌های جنوبی همکاری کنند تا با رعایت دستورالعمل‌ها و واکسیناسیون سریع و گسترده در آینده نزدیک بتوانیم از بیماری رهایی پیدا کنیم./ایرنا