رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروهای فاقد معاینه‌ فنی توسط دوربین‌های برون‌شهری جریمه می‌شوند

خودروهای فاقد معاینه‌ فنی توسط دوربین‌های برون‌شهری جریمه می‌شوند عبدالله متولی مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور: خودروهای فاقد معاینه فنی توسط دوربین‌های نظارتی برون شهری رصد و به دنبال آن جریمه می شوند. چنانچه هر خودرویی پس از ۲ دوره متوالی مطابق آیین‌نامه یادشده نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند، مشمول محدودیت‌های […]

خودروهای فاقد معاینه‌ فنی توسط دوربین‌های برون‌شهری جریمه می‌شوند

عبدالله متولی مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور: خودروهای فاقد معاینه فنی توسط دوربین‌های نظارتی برون شهری رصد و به دنبال آن جریمه می شوند.

چنانچه هر خودرویی پس از ۲ دوره متوالی مطابق آیین‌نامه یادشده نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند، مشمول محدودیت‌های ماده (۸) قانون فوق الذکر خواهد شد.