رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا نام ایران را در پایین‌ترین سطح «مبارزه با قاچاق انسان» قرار داد

آمریکا نام ایران را در پایین‌ترین سطح «مبارزه با قاچاق انسان» قرار داد وزارت خارجه آمریکا فهرست سالانه خود را درباره «قاچاق انسان» منتشر کرده و نام ایران را در میان کشور‌های سطح سوم در این فهرست قرار داده است. ادعا می‌شود کشور‌های سطح سوم کمترین مبارزه را با قاچاق انسان داشته اند.

آمریکا نام ایران را در پایین‌ترین سطح «مبارزه با قاچاق انسان» قرار داد

وزارت خارجه آمریکا فهرست سالانه خود را درباره «قاچاق انسان» منتشر کرده و نام ایران را در میان کشور‌های سطح سوم در این فهرست قرار داده است.

ادعا می‌شود کشور‌های سطح سوم کمترین مبارزه را با قاچاق انسان داشته اند.