رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: تأمین ماهانه ۱۰ میلیون واکسن ایرانی کرونا از شهریور

رئیسی: تأمین ماهانه ۱۰ میلیون واکسن ایرانی کرونا از شهریور سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: از شهریور ماه، حدود یک میلیون دوز واکسن اسپوتنیک، یک میلیون دوز واکسن پاستور و هفت میلیون دوز واکسن برکت به دست ما خواهد رسید. همچنین از واکسن‌های وارداتی نیز ماهانه حداقل دو میلیون دوز واکسن به دست ما […]

رئیسی: تأمین ماهانه ۱۰ میلیون واکسن ایرانی کرونا از شهریور

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: از شهریور ماه، حدود یک میلیون دوز واکسن اسپوتنیک، یک میلیون دوز واکسن پاستور و هفت میلیون دوز واکسن برکت به دست ما خواهد رسید.

همچنین از واکسن‌های وارداتی نیز ماهانه حداقل دو میلیون دوز واکسن به دست ما می‌رسد.

پس از اتمام واکسیناسیون افراد سالمند، واکسیناسیون مشاغل پرخطر آغاز می‌شود که این گروه شامل معلمان، اساتید دانشگاه، رانندگان تاکسی، خلبان‌ها، زندان‌ها و پادگان‌ها و… است.