رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده جمهوری اسلامی در وین:معاون مدیرکل آژانس این هفته به تهران می‌رود.

نماینده جمهوری اسلامی در وین:معاون مدیرکل آژانس این هفته به تهران می‌رود. همچنین او یک بازرس تعیین شده هست. هدف از این دیدار مطابق با فعالیتهای محافظتی معمول در زمینه توافقات پادمانی هست. اگرچه ما به طور مداوم در تماس هستیم، اما در این سفر هیچ مذاکره از قبل برنامه ریزی شده‌ای در تهران وجود […]

نماینده جمهوری اسلامی در وین:معاون مدیرکل آژانس این هفته به تهران می‌رود.

همچنین او یک بازرس تعیین شده هست.
هدف از این دیدار مطابق با فعالیتهای محافظتی معمول در زمینه توافقات پادمانی هست.
اگرچه ما به طور مداوم در تماس هستیم، اما در این سفر هیچ مذاکره از قبل برنامه ریزی شده‌ای در تهران وجود ندارد.