رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابطحی : آقای روحانی! وزیر بانمکتو عوض کن… اتوبوس‌های ارمنستان را دیده‌اید؟

ابطحی (فعال سیاسی اصلاح‌طلب): آقای روحانی! وزیر بانمکتو عوض کن… اتوبوس‌های ارمنستان را دیده‌اید؟

ابطحی (فعال سیاسی اصلاح‌طلب): آقای روحانی! وزیر بانمکتو عوض کن… اتوبوس‌های ارمنستان را دیده‌اید؟