رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور دادستان تهران برای پیگیری قطعی‌های مکرر برق

دستور دادستان تهران برای پیگیری قطعی‌های مکرر برق دادستان تهران درباره پیگیری قطعی‌های مکرر برق: امروز جلسه‌ای در استانداری تشکیل شد و ما به معاون خود در بحث پیگیری حقوق عامه دستور دادیم که موضوع را از طریق مسوولین مربوطه در حوزه برق پیگیری کنند و امروز این دستور را ابلاغ کردیم که موضوع پیگیری […]

دستور دادستان تهران برای پیگیری قطعی‌های مکرر برق

دادستان تهران درباره پیگیری قطعی‌های مکرر برق:

امروز جلسه‌ای در استانداری تشکیل شد و ما به معاون خود در بحث پیگیری حقوق عامه دستور دادیم که موضوع را از طریق مسوولین مربوطه در حوزه برق پیگیری کنند و امروز این دستور را ابلاغ کردیم که موضوع پیگیری شود