رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پای پرونده تبعه چینی به سفارت این کشور باز می‌شود

پای پرونده تبعه چینی به سفارت این کشور باز می‌شود مهدی عزیز داده قصاب، وکیل پرونده اتباع چینی: مرحله تحقیقات پرونده رو به اتمام است، اما جلسات دادگاه هنوز تشکیل نشده است. ما برای تودیع وثیقه با مشکلاتی مواجه شدیم، بنابراین دو موکل بنده هم چنان در زندان هستند و تلاش می‌کنیم با سفارت چین […]

پای پرونده تبعه چینی به سفارت این کشور باز می‌شود

مهدی عزیز داده قصاب، وکیل پرونده اتباع چینی:

مرحله تحقیقات پرونده رو به اتمام است، اما جلسات دادگاه هنوز تشکیل نشده است.

ما برای تودیع وثیقه با مشکلاتی مواجه شدیم، بنابراین دو موکل بنده هم چنان در زندان هستند و تلاش می‌کنیم با سفارت چین رایزنی‌هایی را انجام دهیم تا برای تودیع وثیقه این تبعه‌ها کمک‌های لازم صورت بگیرد.

تمامی موارد قانونی پرونده به درستی و با دقت در حال اجراست و پس از صدور کیفر خواست جلسات دادگاه برگزار خواهند شد.