رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتیازات فوق‌العاده مدیران دولت تدبیر، دو برابر شد!

امتیازات فوق‌العاده مدیران دولت تدبیر، دو برابر شد! هیئت دولت روحانی در آخرین ماه فعالیت خود، با اصلاح مصوبه دوازده سال قبل، شرایط را برای افزایش حقوق جدید، مدیران فراهم کرد؛ بر این اساس امتیازات فوق‌العاده ویژه مدیران دو برابر شده است! /تسنیم

امتیازات فوق‌العاده مدیران دولت تدبیر، دو برابر شد!

هیئت دولت روحانی در آخرین ماه فعالیت خود، با اصلاح مصوبه دوازده سال قبل، شرایط را برای افزایش حقوق جدید، مدیران فراهم کرد؛ بر این اساس امتیازات فوق‌العاده ویژه مدیران دو برابر شده است! /تسنیم