رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر ایران استوارنامه خود را به رئیس کشور بریتانیا تحویل داد

سفیر ایران استوارنامه خود را به رئیس کشور بریتانیا تحویل داد محسن بهاروند سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا روز سه شنبه پانزدهم تیر ماه با حضور در کاخ باکینگهام استوار نامه خود را به رئیس دولت این کشور، ملکه الیزابت دوم تحویل داد.

سفیر ایران استوارنامه خود را به رئیس کشور بریتانیا تحویل داد

محسن بهاروند سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا روز سه شنبه پانزدهم تیر ماه با حضور در کاخ باکینگهام استوار نامه خود را به رئیس دولت این کشور، ملکه الیزابت دوم تحویل داد.