رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر بی‎برقی باعث تصادف شود، شرکت برق هم مقصر شناخته می‎شود

اگر بی‎برقی باعث تصادف شود، شرکت برق هم مقصر شناخته می‎شود معاون اجتماعی پلیس راهور: در صورت بروز تصادفات جرحی و فوتی‌ اگر کارشناسان پلیس رابطه سببی بین تصادف و نبود برق و قطعی چراغ تقاطع را احراز کنند بخشی از سهم تقصیر در وقوع تصادف به شرکت برق تعلق خواهد گرفت.

اگر بی‎برقی باعث تصادف شود، شرکت برق هم مقصر شناخته می‎شود

معاون اجتماعی پلیس راهور: در صورت بروز تصادفات جرحی و فوتی‌ اگر کارشناسان پلیس رابطه سببی بین تصادف و نبود برق و قطعی چراغ تقاطع را احراز کنند بخشی از سهم تقصیر در وقوع تصادف به شرکت برق تعلق خواهد گرفت.