رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحریم ۸ نهاد که صادرات اقلام آمریکایی به ایران را تسهیل می‌کردند

تحریم ۸ نهاد که صادرات اقلام آمریکایی به ایران را تسهیل می‌کردند وزارت بازرگانی آمریکا: در بخشی از این تحریم‌ها ۸ نهاد را تحریم کردیم که راه را برای صادرات اقلام آمریکایی به ایرانی‌ها تسهیل می‌کردند.

تحریم ۸ نهاد که صادرات اقلام آمریکایی به ایران را تسهیل می‌کردند

وزارت بازرگانی آمریکا:

در بخشی از این تحریم‌ها ۸ نهاد را تحریم کردیم که راه را برای صادرات اقلام آمریکایی به ایرانی‌ها تسهیل می‌کردند.