رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارائه اطلاعات ۸.۴ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان مالیاتی

ارائه اطلاعات ۸.۴ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان مالیاتی داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است. […]

ارائه اطلاعات ۸.۴ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان مالیاتی

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:

اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

بیش از ۷ میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان پذیر شده است.