رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت ستاد کرونا با برقراری سفر عتبات به صورت هوایی

موافقت ستاد کرونا با برقراری سفر عتبات به صورت هوایی پس از ابلاغیه وزارت بهداشت عراق برای پذیرش زائران ایرانی، ستاد کرونای کشورمان نیز با تشرف زائران به عتبات با رعایت نکات بهداشتی و محدود و البته به صورت هوایی موافقت کرد و به این ترتیب سفر به عتبات به زودی از سرگرفته می‌شود.

موافقت ستاد کرونا با برقراری سفر عتبات به صورت هوایی

پس از ابلاغیه وزارت بهداشت عراق برای پذیرش زائران ایرانی، ستاد کرونای کشورمان نیز با تشرف زائران به عتبات با رعایت نکات بهداشتی و محدود و البته به صورت هوایی موافقت کرد و به این ترتیب سفر به عتبات به زودی از سرگرفته می‌شود.