رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷۰ درصد سود بانکی در جیب یک درصد سپرده‌گذاران

۷۰ درصد سود بانکی در جیب یک درصد سپرده‌گذاران پیله فروش، کارشناس اقتصادی: هم‌اکنون در کشور اگر کسی کار نکند و پول در بیاورد، نظام مالیاتی ما هیچ مالیاتی از او نمی‌‌گیرد. در یک سال شبکه بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی توزیع کرد و نزدیک ۷۰ درصد این سود برای یک درصد […]

۷۰ درصد سود بانکی در جیب یک درصد سپرده‌گذاران

پیله فروش، کارشناس اقتصادی: هم‌اکنون در کشور اگر کسی کار نکند و پول در بیاورد، نظام مالیاتی ما هیچ مالیاتی از او نمی‌‌گیرد.

در یک سال شبکه بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی توزیع کرد و نزدیک ۷۰ درصد این سود برای یک درصد دارندگان حساب بانکی بود و کل این سود‌ها معاف از مالیات بود.

ما اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم، حتما در آینده نزدیک با مشکلات بیشتر و بزرگتری مواجه خواهیم شد و ناترازی در شبکه بانکی به تورم‌های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد.