رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاز سوم کارآزمایی واکسن کووپارس هفته سوم مرداد آغاز می‌شود

فاز سوم کارآزمایی واکسن کووپارس هفته سوم مرداد آغاز می‌شود سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس : فاز سوم کلینیکال ترایال هفته سوم یا چهارم مردادماه آغاز خواهد شد. برای اجرای فاز سوم و انجام مطالعه، به آماده سازی سایت های مختلف در چند استان کشور نیاز است.

فاز سوم کارآزمایی واکسن کووپارس هفته سوم مرداد آغاز می‌شود

سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس :

فاز سوم کلینیکال ترایال هفته سوم یا چهارم مردادماه آغاز خواهد شد.

برای اجرای فاز سوم و انجام مطالعه، به آماده سازی سایت های مختلف در چند استان کشور نیاز است.