رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین اخبار از واکسن کرونای «نورا»

آخرین اخبار از واکسن کرونای «نورا» رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج): واکسن «نورا» نوترکیب است و ما برای تولید از ساختارها و ظرفیت موجود بهره بردیم. با توجه به شرایط موجود که زمان بسیار مهم است، با تمام توان و شبانه روزی در حال انجام مطالعات هستیم تا زودتر بتوانیم نیاز مردم را […]

آخرین اخبار از واکسن کرونای «نورا»

رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج):

واکسن «نورا» نوترکیب است و ما برای تولید از ساختارها و ظرفیت موجود بهره بردیم.
با توجه به شرایط موجود که زمان بسیار مهم است، با تمام توان و شبانه روزی در حال انجام مطالعات هستیم تا زودتر بتوانیم نیاز مردم را برطرف کنیم.

واکسن نورا در فاز اول مطالعه بالینی در ۳ دُز تزریق می‌شود تا بررسی‌های بیشتر صورت گیرد که در نهایت بفهمیم تزریق ۲ دُز لازم است یا ۳ دُز.

تزریق واکسن در روز یک، ۲۱ و ۳۵ صورت می‌گیرد.