رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تقاضای کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند از مردم ممنوع

تقاضای کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند از مردم ممنوع سخنگوی سازمان ثبت احوال: از مجموع ۶۴.۵ میلیون نفر بالای ۱۵ سال، بیش از ۶۱ میلیون نفر مراحل نام‌نویسی کارت ملی هوشمند را انجام داده‌اند و برای بیش از ۵۱ میلیون نفر کارت صادره شده که از این تعداد، حدود ۵ میلیون آن، تولید داخل […]

تقاضای کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند از مردم ممنوع

سخنگوی سازمان ثبت احوال:
از مجموع ۶۴.۵ میلیون نفر بالای ۱۵ سال، بیش از ۶۱ میلیون نفر مراحل نام‌نویسی کارت ملی هوشمند را انجام داده‌اند و برای بیش از ۵۱ میلیون نفر کارت صادره شده که از این تعداد، حدود ۵ میلیون آن، تولید داخل است.

قیمت تمام شده کارت، تقریبا ۱.۵ برابر مقداری است که از مردم گرفته می‌شود.

با توجه به واردات تراشه‌ها، هر کسی که در کشور ظرفیت تولید بدنه کارت را داشته باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم تا مشکل کارت‌ها حل شود.