رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای نگهبان بررسی شد

طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای نگهبان بررسی شد سخنگوی شورای نگهبان: سه طرح اصلاح ساختار بودجه، استفساریه قانون بودجه و بخش‌هایی از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلسه دیروز شورا مورد بررسی قرار گرفت.

طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای نگهبان بررسی شد

سخنگوی شورای نگهبان: سه طرح اصلاح ساختار بودجه، استفساریه قانون بودجه و بخش‌هایی از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلسه دیروز شورا مورد بررسی قرار گرفت.