رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود ۱۴ هزار ایرانی به ارمنستان!

ورود ۱۴ هزار ایرانی به ارمنستان! سخنگوی گمرک: از ابتدای تیر سال جاری تا پایان روز گذشته، ۱۴ هزار و چهار نفر به ارمنستان سفر کردند که ۱۰ هزار و ۹۳ نفر آنان از مرز زمینی «نوردوز» در استان آذربایجان شرقی به سمت این کشور مسافرت کردند.

ورود ۱۴ هزار ایرانی به ارمنستان!

سخنگوی گمرک: از ابتدای تیر سال جاری تا پایان روز گذشته، ۱۴ هزار و چهار نفر به ارمنستان سفر کردند که ۱۰ هزار و ۹۳ نفر آنان از مرز زمینی «نوردوز» در استان آذربایجان شرقی به سمت این کشور مسافرت کردند.