رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلوگیری از ورود رئیس و نمایندگان پارلمان تونس به ساختمان مجلس

جلوگیری از ورود رئیس و نمایندگان پارلمان تونس به ساختمان مجلس در پی اقدام رئیس‌جمهور تونس در برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان، شماری از نظامیان این کشور مانع ورود «راشد الغنوشی» رئیس و نمایندگان به ساختمان مجلس شدند.

جلوگیری از ورود رئیس و نمایندگان پارلمان تونس به ساختمان مجلس

در پی اقدام رئیس‌جمهور تونس در برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان، شماری از نظامیان این کشور مانع ورود «راشد الغنوشی» رئیس و نمایندگان به ساختمان مجلس شدند.