رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن رازی کووپارس در مراحل پایانی کارآزمایی بالینی

واکسن رازی کووپارس در مراحل پایانی کارآزمایی بالینی فلاح مهرآبادی، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی: در چند روز آینده با اتمام تزریق دُز دوم واکسن رازی کووپارس به تمام داوطلبان، این مرحله کارآزمایی بالینی هم به پایان می‌رسد و هفته سوم یا چهارم مرداد امسال مرحله سوم کارآزمایی این […]

واکسن رازی کووپارس در مراحل پایانی کارآزمایی بالینی

فلاح مهرآبادی، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی:

در چند روز آینده با اتمام تزریق دُز دوم واکسن رازی کووپارس به تمام داوطلبان، این مرحله کارآزمایی بالینی هم به پایان می‌رسد و هفته سوم یا چهارم مرداد امسال مرحله سوم کارآزمایی این واکسن آغاز خواهد شد.

پیش بینی می شود از شهریور تولید حداقل یک میلیون دُز واکسن رازی کووپارس انجام شود و بخش عمده‌ای از شرایط تولید این واکسن فراهم شده است و مابقی هم به زودی فراهم می‌شود.