رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر آموزش و پرورش: واکسیناسیون معلمان از عید غدیر آغاز می‌شود

وزیر آموزش و پرورش: واکسیناسیون معلمان از عید غدیر آغاز می‌شود محسن حاجی میرزایی: واکسیناسیون معلمان از عید غدیر خم با همکاری وزارت بهداشت آغاز می‌شود. واکسیناسیون معلمان از نگرانی‌های خانواده‌ها برای شیوع کرونا می‌کاهد. برای بازگشایی مدارس باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وزیر آموزش و پرورش: واکسیناسیون معلمان از عید غدیر آغاز می‌شود

محسن حاجی میرزایی:

واکسیناسیون معلمان از عید غدیر خم با همکاری وزارت بهداشت آغاز می‌شود.

واکسیناسیون معلمان از نگرانی‌های خانواده‌ها برای شیوع کرونا می‌کاهد.

برای بازگشایی مدارس باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.