رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کره شمالی و کره جنوبی برای برقراری مجدد خط تلفن ” قرمز ” بین دو کشور توافق کردند .

کره شمالی و کره جنوبی برای برقراری مجدد خط تلفن ” قرمز ” بین دو کشور توافق کردند . خبرگزاری رویترز اعلام کرد : طبق توافق سران دو کره خط تلفن اضطراری که آنها را بهم وصل می کند ، بار دیگر برقرار می شود. سران دو کشور از ماههای پیش دراین خصوص چند نامه […]

کره شمالی و کره جنوبی برای برقراری مجدد خط تلفن ” قرمز ” بین دو کشور توافق کردند .

خبرگزاری رویترز اعلام کرد : طبق توافق سران دو کره خط تلفن اضطراری که آنها را بهم وصل می کند ، بار دیگر برقرار می شود.

سران دو کشور از ماههای پیش دراین خصوص چند نامه رد و بدل کرده بودند . خط تلفن اضطراری پارسال و در پی تنش سیاسی بین دو کره قطع شده بود.