رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مشهد

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مشهد یک خبرنگار ساکن مشهد در صفحه توییتر خود چند عکس مرتبط با این موضوع منتشر کرده و نوشته است که استفاده‌ دختران مشهدی از دوچرخه‌های اشتراکی در سطح شهر ممنوع شد و فقط در پارک بانوان امکان‌پذیر است

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مشهد

یک خبرنگار ساکن مشهد در صفحه توییتر خود چند عکس مرتبط با این موضوع منتشر کرده و نوشته است که استفاده‌ دختران مشهدی از دوچرخه‌های اشتراکی در سطح شهر ممنوع شد و فقط در پارک بانوان امکان‌پذیر است