رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای نوبت‌دهی تزریق واکسن کرونا دیگر منتظر دریافت پیامک نمانید

برای نوبت‌دهی تزریق واکسن کرونا دیگر منتظر دریافت پیامک نمانید کیانوش جهانپور: امکان انتخاب محل، تاریخ و ساعت دریافت ‎واکسن در سامانه salamat.gov.ir فراهم شد. بدین ترتیب زمان و محل تزریق واکسن توسط خود افراد انتخاب می‌شود و نیازی به انتظار برای دریافت پیامک نوبت‌دهی نیس

برای نوبت‌دهی تزریق واکسن کرونا دیگر منتظر دریافت پیامک نمانید

کیانوش جهانپور:

امکان انتخاب محل، تاریخ و ساعت دریافت ‎واکسن در سامانه salamat.gov.ir فراهم شد.

بدین ترتیب زمان و محل تزریق واکسن توسط خود افراد انتخاب می‌شود و نیازی به انتظار برای دریافت پیامک نوبت‌دهی نیس