رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح جنجالی مجلس، صدای محسن رضایی را هم درآورد

طرح جنجالی مجلس، صدای محسن رضایی را هم درآورد محسن رضایی در توئیتر نوشت: مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته است؟

طرح جنجالی مجلس، صدای محسن رضایی را هم درآورد

محسن رضایی در توئیتر نوشت: مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته است؟