رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت تزریق واکسن خارج از مراکز واکسیناسیون را ممنوع کرد

وزیر بهداشت تزریق واکسن خارج از مراکز واکسیناسیون را ممنوع کرد سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به معاون بهداشت خود: فرایند تزریق واکسن باید تنها براساس ثبت‌نام در سامانه باشد و از امروز ۱۶ مرداد، از هرگونه توزیع واکسن گروه‌های شغلی دارای اولویت خارج از مراکز تجمیعی و روال نوبت‌دهی خودداری شود.

وزیر بهداشت تزریق واکسن خارج از مراکز واکسیناسیون را ممنوع کرد

سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به معاون بهداشت خود:

فرایند تزریق واکسن باید تنها براساس ثبت‌نام در سامانه باشد و از امروز ۱۶ مرداد، از هرگونه توزیع واکسن گروه‌های شغلی دارای اولویت خارج از مراکز تجمیعی و روال نوبت‌دهی خودداری شود.