رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«عنابستانی» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد

«عنابستانی» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد یک منبع آگاه به فارس خبر داد که رای بدوی پرونده «علی‎اصغر عنابستانی» نماینده مجلس صادر شده و وی به اتهام ضربه (سیلی) به سرباز ناجا به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم شده است / فارس

«عنابستانی» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد

یک منبع آگاه به فارس خبر داد که رای بدوی پرونده «علی‎اصغر عنابستانی» نماینده مجلس صادر شده و وی به اتهام ضربه (سیلی) به سرباز ناجا به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم شده است / فارس