رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افشاگری ظریف و زالی هر دو علیه نمکی بوده!

عباس عبدی (فعال سیاسی): اشتباه نکنید! افشاگری ظریف و زالی هر دو علیه نمکی بوده!

عباس عبدی (فعال سیاسی): اشتباه نکنید! افشاگری ظریف و زالی هر دو علیه نمکی بوده!