رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه ۴۰۰ حقوقدان: شهردار شدن زاکانی هیچ اشکال قانونی ندارد

بیانیه ۴۰۰ حقوقدان: شهردار شدن زاکانی هیچ اشکال قانونی ندارد جمعی از وکلا و حقوقدانان انقلابی تهران بزرگ بدینوسیله حمایت قاطع خود را مبنی بر صحیح بودن انتخاب دکتر زاکانی وحسن تدبیر اعضای شورای شهر اعلام داشته؛ امیدواریم که این تحول آغاز خدمت نوین به مردم شریف تهران باشد

بیانیه ۴۰۰ حقوقدان: شهردار شدن زاکانی هیچ اشکال قانونی ندارد

جمعی از وکلا و حقوقدانان انقلابی تهران بزرگ بدینوسیله حمایت قاطع خود را مبنی بر صحیح بودن انتخاب دکتر زاکانی وحسن تدبیر اعضای شورای شهر اعلام داشته؛ امیدواریم که این تحول آغاز خدمت نوین به مردم شریف تهران باشد